กตป. คุ้มครองผู้บริโภคติดตามงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะทำงานเข้ารับฟังแนวการดำเนินการของศูนย์รับร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมี พ.อ.วีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงภาระกิจแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อสักถามและรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์

ที่มา : www.mgronline.com