กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC และ NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 (โรงพยาบาลสนาม) ณ สถานีกลางบางซื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยสำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่ในการประสานความต้องการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไปหารือ และวางแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับบริการ กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย เพื่อให้ระบบทุกอย่างพร้อมสำหรับการใช้งาน

นอกจากนั้น AIS TRUE และ DTAC ยังช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละค่ายให้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบลงทะเบียนที่แต่ละค่ายจัดทำขึ้น โดยประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของค่ายใด สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อผ่านระบบของค่ายนั้นได้ทันที

โดยประชาชนต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฉีดวัคซีน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลโรคที่เป็นอยู่ ยาที่แพ้ หรือยาที่ใช้เป็นประจำ จากนั้นระบบก็จะส่งข้อมูล กำหนดนัดฉีดวัคซีน วันไหน เวลาใด จุดนัดฉีดวัคซีนที่ไหนกลับไปให้ เมื่อถึงกำหนดนัดประชาชนเดินทางไปยังจุดฉีด พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงที่จุดนัดฉีดวัคซีน เมื่อเจ้าหน้าที่เช็คแล้วข้อมูลตรงกับในระบบ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดวันละ 10,000 คนตามที่ตั้งไว้ ในขณะดำเนินการสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ค่าย จะคอยดูแลเรื่องระบบการสื่อสารโทรคมนาคมไม่ให้เกิดการขัดข้องอันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานการ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละค่ายให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบการลงทะเบียน โดยทาง AIS TRUE DTAC และ NT จะจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครค่ายละกว่า 100 คน เข้าร่วมสนับสนุนการบริการประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย

“สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน กสทช. จะดูแลและกำกับให้ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด” นายไตรรัตน์ กล่าวว่า

ที่มา facebook กสทช.