พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และ ธปท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมและบริการทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการกำกับดูแลบริการทางการเงินและการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทั้งสององค์กรจะผสานแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ใช้บริการชำระเงินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้บริการทางการเงินและการชำระเงิน ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแนวทางการรับจ่ายโอนเงินโดยไม่ใช้เลขบัญชีธนาคาร แต่ใช้เลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของรัฐบาล

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 17 มิถุนายน 2559