พิธีเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand 2016

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59 ประธาน กสทช. พร้อมเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช.เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ค. 59 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวฯ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน กสทช.ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 26 พฤษภาคม 2559