สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 แก่สำนักงาน กสทช. โดย สำนักงาน กสทช. ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 4 จาก 1,922 หน่วยงาน โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลดังกล่าว และสำนักงาน กสทช. ยังได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) โดยมี นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับรางวัล ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยโครงการที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล คือ โครงการ NBTC Service Portal เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการของสำนักงาน กสทช. รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเป็น Platform ที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นขอรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วนได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่องานที่หน่วยงาน

ที่มา : facebook กสทช.