'เศรษฐพงค์' หนุนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ กสทช.โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการระบบสื่อสารไร้สาย โดย กสทช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกแห่ง เข้ามาช่วยดำเนินการติดตั้งและเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi Hotspot) ภายในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับการเปิดใช้บริการของ แอปพลิเคชั่น 'bhubing'

โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นจุดเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยว ให้เป็นเสมือนสวนพฤกษศาสตร์ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกคน ซึ่งในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยี AR code มาใช้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับดูแลของภาครัฐร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบ CSR อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ในฐานะประธานกทค. และ นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ร่วมกันเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่น 'bhubing'

นอกจากนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ ยังกล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการนำเอาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการเรียนรู้ การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ต่อแหล่งท่องเที่ยว ทำให้แหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม จนกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้สำหรับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวที่โหลดแอปพลเคชั่น 'bhubing' แล้ว สามารถใช้สมาร์ทโฟน ถ่ายไปยัง AR code ตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านไวไฟ จะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจในจุดสำคัญต่างๆ และรายละเอียดของพันธุ์ไม้ของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ได้รับความรู้ พร้อมไปกับความรื่นรมย์ และถือได้ว่าจะเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศไทยต่อไป

ที่มา:

MGR ONLINE วันที่ 1 กรกฎาคม 2559