'แจส' ขอ กสทช. เลื่อนจ่ายค่าทิ้งไลเซนส์4G เป็น 30 มิ.ย. ยอมจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก 5 แสน

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ส่งหนังสือถึงบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ให้ชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมจากการทิ้งใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ตามที่คณะทำงานพิจารณาค่าเสียหายและมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ได้สรุปตัวเลขไว้ที่ 199.423 ล้านบาท โดยให้ชำระภายในวันที่ 16 มิ.ย. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ว่าจะขอเลื่อนการชำระเงินค่าเสียหายเพิ่มเติม 199.423 ล้านบาทตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งให้ชำระภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2559

โดยบริษัทแจ้งว่า ยินดีจะชำระเงินดังกล่าว แต่ขอมาชำระในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 โดยขอให้สำนักงาน กสทช. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2559 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 และขอให้ทางสำนักงาน กสทช. แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มเติมให้ทางบริษัทแจ้งด้วย

ซึ่งในวันนี้สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือถึงบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ เกี่ยวกับยอดดอกเบี้ยที่ชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมล่าช้า  โดยหากทางบริษัทนำเงินมาชำระในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ จะต้องชำระดอกเบี้ย 14 วัน เป็นเงิน 581,653.31 บาท ดังนั้น เมื่อรวมเป็นยอดค่าเสียหายที่แจสฯ ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ ทางบริษัทจะต้องนำเงินมาชำระให้ กสทช. ทั้งหมด 200,005,644.92 บาท

ส่วนความคืบหน้าในการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดแรกของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) นั้น ทางสำนักงาน กสทช.  ได้แจ้งให้ AWN ทราบแล้วว่า หากต้องการจะได้รับใบอนุญาตภายในวันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาลูกค้า 2G บนคลื่น 900 MHz  ทาง AWN จะต้องชำระเงินประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท ภายในวันที่ 27 มิ.ย. นี้  เนื่องจาก กสทช. ต้องใช้เวลาดำเนินการออกใบอนุญาตราว 2 – 3 วัน

ที่มา:

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 17 มิถุนายน 2559