โครงการประกวดคลิปวีดิโอรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสาร ผ่านสังคมออนไลน์ (อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6)

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับเว็บไซต์ เอ็มไทยดอทคอม จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นใน หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการผลิตคลิปหรือหนังสั้น เพื่อส่งเสริมสังคมถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.