​AIS ​ส่ง​เอไอเอส อุ่นใจช็อป และรถเอไอเอสอุ่นใจให้บริการในช่วงล็อคดาวน์

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่ยังคงมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช็อปบริการด้านสื่อสารของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามนโยบายของภาครัฐ

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไป ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการด้านสื่อสาร

AIS จึงร่วมมือ กับร้านเอไอเอส เทเลวิซ ในแต่ละพื้นที่ เปิดตัวร้านเอไอเอส อุ่นใจช็อป ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่หลักแล้วมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงรถเอไอเอสอุ่นใจ มากกว่า 30 คัน ที่พร้อมตระเวนวิ่งให้บริการผู้ใช้งานและประชาชน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ใช้งานเอไอเอสสามารถค้นหาศูนย์ให้บริการใกล้บ้านได้ที่ www.aih/servicecenter/