AIS - กสทช. ให้โทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน AIS สามารถส่งต่อ สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที  ดังนั้นจึงร่วมกับ กสทช. ให้ผู้ใช้สามารถโทร.ฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้

1668 สายด่วนโควิด

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1330 สปสช.

1323 สายด่วนสุขภาพจิต

1422 กรมควบคุมโรค

1646 ศูนย์เอราวัณ

1506 ประกันสังคม

พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน