AIS Big Data as a Service บริการบนระบบ Cloud ลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

Blendata ผนึกกำลัง AIS Business Cloud เปิดตัว AIS Big Data as a Service แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะสำเร็จรูปบน Cloud แพลตฟอร์ม ชูจุดแข็งช่วยให้องค์กรสามารถติดตั้งระบบอย่างรวดเร็วและมั่นใจในความปลอดภัยสูง ด้วยการออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง นับเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถประมวลผล และนำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม AIS Big Data as a Service ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองเทรนด์ของเทคโนโลยีและมุ่งขานรับความต้องการของกลุ่ม Enterprise ของ AIS ที่มีการเก็บข้อมูลไว้จำนวนมหาศาลและมีข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน แต่ยังขาดเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของ Blendata ในการมุ่งขยายตลาด

พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยภาพรวมธุรกิจปัจจุบันอยู่ท่ามกลางยุคการปรับตัว และการแข่งขันที่เข้มข้น เร่งให้หลายองค์กรเปิดเกมรุกพัฒนาธุรกิจ ด้วยการหยิบข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร ตัวอย่างเช่น การเร่งปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Data Archiving) เพื่อให้ค้นหาข้อมูลมหาศาลย้อนหลัง 10 ปี ได้ในไม่กี่วินาที

เป็นเรื่องที่หากองค์กรใดสามารถบริหารจัดการได้ก่อน ถือเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งรายงานของการ์ทเนอร์ ชี้ว่า Composable Data and Analytics นั้นเป็นเทรนด์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งในปี2021 และถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าสู่การทำ Digital Transformation