Save เก็บไว้! โทรฟรีสายด่วนโควิด AIS, TrueMove, Dtac และ TOT ทุกเบอร์ได้แล้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

ถ้าหากใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ต้องขอความช่วยเหลือจากโรคระบาดโควิด-19 สามารถโทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ฟรีแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ใช้เบอร์โทรของโอเปอเรเตอร์ AIS, dtac, true move H และ TOT รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

สำหรับค่าย AIS มีบริการโทรฟรีสายด่วนโควิด จำนวน 7 เบอร์ด่วน ดังต่อไปนี้

✆ 1668 [กรมการแพทย์] สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

✆ 1669 [สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ] ศูนย์นเรนทร

✆ 1330 [สปสช] สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

✆ 1323 [กรมสุขภาพจิต] สายด่วนสุขภาพจิต

✆ 1422 [กรมควบคุมโรค]

✆ 1646 [ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน] ศูนย์เอราวัณ

✆ 1506 [ประกันสังคม]

ส่วน dtac มีบริการโทรฟรีสายด่วนโควิด จำนวน 7 เบอร์ด่วน ดังต่อไปนี้

✆ 1668 [กรมการแพทย์] สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

✆ 1669 [สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ] ศูนย์นเรนทร

✆ 1330 [สปสช] สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

✆ 1323 [กรมสุขภาพจิต] สายด่วนสุขภาพจิต

✆ 1422 [กรมควบคุมโรค]

✆ 1646 [ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน] ศูนย์เอราวัณ

✆ 1506 [ประกันสังคม]

ด้าน true move H มีทั้งหมด 8 เบอร์ สามารถโทรฟรีสายด่วนโควิด ดังต่อไปนี้

✆ 1668 [กรมการแพทย์] สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

✆ 1669 [สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ] ศูนย์นเรนทร

✆ 1330 [สปสช] สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

✆ 1323 [กรมสุขภาพจิต] สายด่วนสุขภาพจิต

✆ 1422 [กรมควบคุมโรค]

✆ 1646 [ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน] ศูนย์เอราวัณ

✆ 1506 [ประกันสังคม]

✆ 1111 [สำนักนายกรัฐมนตรี] รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19 ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน

ปิดท้ายด้วย TOT มีบริการโทรฟรีสายด่วนโควิด จำนวน 7 เบอร์ด่วน ดังต่อไปนี้

✆ 1668 [กรมการแพทย์] สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

✆ 1669 [สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ] ศูนย์นเรนทร

✆ 1330 [สปสช] สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล 24 ชม.

✆ 1323 [กรมสุขภาพจิต] สายด่วนสุขภาพจิต 24 ชม.

✆ 1422 [กรมควบคุมโรค] สอบถามข้อมูลโรคโควิด-19 และแจ้งผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย

✆ 1646 [ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน] ศูนย์เอราวัณ

✆ 1506 [ประกันสังคม] ตอบคำถามสิทธิประกันสังคม

เก็บบันทึกไว้เลย สถานการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังตัวให้ดีที่สุด เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับตัว หากมีข้อมูลที่จำเป็นเก็บบันทึกไว้แล้ว จะได้รับมือได้อย่างมีสติ