True ปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าชั่วคราว ในพื้นที่ทั้ง 13 จังหวัด

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

True ปิดให้บริการ ทรูช็อปในห้างสรรพสินค้า เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว พร้อมอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอื่นๆ ดังนี้

ทรูช็อปในเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะปิดทำการในเวลา 19.00 น.

แอปฯ True iService อีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมี VDO Call Service ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

สำหรับทรูช็อป สาขาทั่วไปที่เป็น Stand Alone ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทรูช็อป สาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน ถึงเวลาไม่เกิน 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป