True ยกทัพสินค้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ พร้อมรับ E-Voucher สูงสุดถึง 7,000 บาท

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

True ร่วมเป็นร้านค้าในโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เพิ่มความคุ้มค่าให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อหลากหลายสินค้าคุณภาพแบรนด์ดังราคาพิเศษ ทั้งสมาร์ทโฟนและดีไวซ์ที่รองรับเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G / 4G / WiFi แก็ดเจ็ต อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ IoT ณ ทรูช็อป ทรูแบรนดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ รวมถึงทรูมินิช็อปในเซเว่น อีเลฟเว่น และแม็คโคร รวมกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (G-Wallet) บนแอปฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 ซึ่งทุกยอดซื้อจะนำมาคิดคำนวนเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) คืนให้ผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 3 รอบในทุกวันที่ 7 (7 สิงหาคม 7 กันยายน และ 7 ตุลาคม) สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในโครงการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรู คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 1242 หรือศูนย์ช่วยเหลือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โทร. 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง