Truemove H ขานรับนโยบาย กสทช. เปิดบริการแจ้งเตือนการโทรออกนอกเครือข่าย

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

Truemove H ขานรับนโยบาย กสทช. เปิดให้บริการแจ้งเตือนการโทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย สำหรับผู้ใช้งานเติมเงินและรายเดือน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานคำนวณช่วงเวลาโทรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับโปรโมชั่นที่เลือกใช้

ทั้งยังสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงบริการได้ตามต้องการ เปิดให้บริการผู้ใช้งานแบบเติมเงินแล้ว และผู้ใช้งานแบบรายเดือนเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้เป็นต้นไป ผู้ใช้งานไม่ต้องสมัครใช้บริการ และไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกปิดเสียงเตือนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ เพียงกด *861*2# โทรออก (ฟรี)