การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

บรรยากาศการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก แม้จะมีผู้ประกอบการ 1 รายที่เข้าร่วมการประมูล คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) โดยการประมูลรอบแรกได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะยืนยันราคาตั้งต้น 75,654 ล้านบาท หนึ่งครั้ง จึงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล คาดว่าใช้เวลาประมูลไม่เกิน 20 นาที จากนั้นจะมีการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz และจะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อรับรองผลการประมูลในวันเดียวกัน

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559