เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคให้ผู้พิการทางการมองเห็นผ่านการส่ง sms

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เอช เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคให้ผู้พิการทางการมองเห็นผ่านการส่ง sms ครั้งละ 20 บาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

บริษัท โ

ทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (TRUE MOVE H) เชิญชวนประชาชนร่วมส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านหมายเลข 4649200 ค่าส่งครั้งละ 20 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ โดยผู้ส่ง SMS จะมีส่วนร่วมให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกด้าน ตลอดจนบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็น สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรายได้ทั้งหมดจากการส่ง SMS จะไม่มีการหักค่าใช้จ่าย และนำส่งเข้ามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 โดยในวันที่ 8 ก.ย. 2559 มูลนิธิฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ “โปรดให้โอกาสแก่เรา” ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ตั้งแต่ เวลา 22.30-24.00 น.

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 9 กันยายน 2559