แจส โมบาย จ่าย 196 ล้านบาทค่าทิ้งไลเซนส์คลื่น 900 MHz ให้ กสทช. แล้ว

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลไปแล้วในเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. 2559

ต่อมาในเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. 2559 ผู้แทนจากบริษัท แจส โมบายบรอดแบนด์ จำกัด ผู้ทิ้งไลเซนส์คลื่น 900 MHz ในการประมูลรอบแรก ได้นำเงินค่าเสียหายมาชำระเพิ่มเติมตามที่ กสทช.ได้มีมติไว้ นอกเหนือจากเงินวางประกันการประมูล 644 ล้านบาทที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ได้นำเงินค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลคลื่น 900 MHz รวมถึงดอกเบี้ยที่มาชำระค่าเสียหายล่าช้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,655,644.92 บาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. แบ่งเป็น 196,073,991.61 บาท สำหรับค่าเสียหายเพิ่มเติมจากการไม่ยอมชำระเงินค่าประมูลงวดแรกตามเงื่อนไขการประมูล โดยคำนวณถึง 28 มิ.ย. 2559 ที่ AWN ผู้ชนะการประมูลรายใหม่นำเงินงวดแรกมาชำระ และดอกเบี้ยจากการชำระค่าเสียหายล่าช้า 7.5% นับตั้งแต่ 16 มิ.ย.-30 มิ.ย. 2559 อีก 581,653.31 บาท

"เมื่อ AWN ได้รับใบอนุญาต และแจส มาชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าปัญหาคลื่น 900 MHz เป็นอันยุติ"

ที่มา:

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2559